Itorero ry'icyumweru

umuhanzi W'icyumweru

Indirimbo Y'icyumweru

Ijambo ry’Imana rigira ubugi buruta ubw’inkota zose-Dr.Rev.Aphrodise H. (MIPE Bruxelles)

Abaheburayo 4 : 12( Kuko ijambo ry’lmana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw’inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n’umwuka, rikagabanya ingingo n’umusokoro kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. “)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *